Base

First Name

Jonathon

Last Name

Douglas

Display Name

Jonathon Stewart Douglas

Studies

Religion

Year Graduated

1928